PODACI

RESTORE d.o.o.

(„Društvo s ograničenom odgovornošću“)

Adresa i kontakt

Zanatlijska 7
15000 Šabac
Srbija (RS)

Email. info@restoredoo.com
Tel. +381 (0)15 602 168

(Vreme i sastanci samo po dogovoru)
Podaci o kompaniji

Registrovano društvo s ograničenom odgovornošću, u Šapcu, Srbija (RS)

Direktor

Matični broj/MB: 21380326
Poreski identifikacioni broj/PiB: 110727643

Tekući račun kod: UniCredit Bank Serbien (RS)

Domen

Naša usluga je dostupna pod ovim domenima:

www.restoredoo.com
www.restoresrbija.com
www.restore.re

Pravno

Ne odgovaramo za sadržaje povezanih stranica.

Sadržaj naših stranica nastao je s velikom pažnjom. Za tačnost, potpunost i blagovremenost sadržaja, međutim, ne možemo garantovati.

Upotreba naše veb stranice je obično moguća bez davanja ličnih podataka.

Mi koristimo Google Analytics kao statistički alat za celi sajt.

© Sva prava zadržana 2018-2020 / od 2003

Social: