Back To Top

Social Media Marketing.

Marketing na društvenim mrežama trenutno nije samo u trendu već i zaista efikasan. Proizvodi i usluge mogu se ciljno preneti zainteresovanim stranama. Mi smo uz vas i vodimo vas putem uspeha.

Sve kreće od toga sta nudite.

Ako znadete šta nudite, onda znadete i gde se trebate da reklamirate. Mi Vam pomažemo u analizi zahteva i potreba.

  • Instagram, Facebook, Twitter
  • Tik Tok, Youtube, Viber
  • LinkedIn, Xing i portali
  • Influencer Marketing

Influencer Marketing.

Marketing sa poznatim influencerima vrlo je efikasan način za povećanje prodaje i dizanje popularnosti za mnoge proizvode i brendove.

  • Izbor i detaljna analiza mogućih influencera
  • Kontakt i pregovore i dalja kompletna podrška